22 Ekim 2013

Yeni Kitap: Aydınlanmanın Yogası

“Doğum yoktur, ölüm yoktur, kölelik yoktur, spritüel hevesli yoktur, özgürleşme peşinde giden yoktur, kimse özgürleşmemiştir. Nihai Gerçek budur.” - Adi Şankaraçarya

Hint felsefi görüşüne göre kişi yaşamı boyunca dört amaç için çabalar. Bunlar; zevk almak (kama), güvende olmak (artha), erdemli olmak (dharma) ve özgür olmaktır (mokşa). Her ne kadar farklı çağlarda beklentilerin tanımı değişir gibi görünse de, tüm arzuların bu genel kategorilere sığdırılabildiği görülür.

Gelmiş geçmiş en büyük filozoflardan biri olan Şri Adi Şankaraçarya, bu eserinde Advaita Vedanta (Jnana Yoga) felsefesine göre bu ihtiyaçların sonsuza dek giderilmesi için kendi reçetesini paylaşıyor ve ‘yaşamın nihai amacının’ ne olduğunu açıklıyor.

4 Kasım 2013'te tüm kitapçılarda...

www.purnamyayinlari.com

Hiç yorum yok: