29 Aralık 2007

yoganın bilinen tarihi

Merhaba,

Gelen bir soru üzerine, yoga’nın tarihsel köklerinden biraz bahsetmek isterim*.

Arkeolojik kazılarda bulunan sikkelerde, yoga duruşları ve meditasyon yapan Şiva ve eşi Parwati’ye ait görseller, yoga’nın 10,000 yıl (bazı kaynaklara göre bu 5,000 yıldır) önce o zamanın Hindistan’ında bulunan Indus Vadisinde yaşamış bir uygarlık ile başladığını göstermektedir. (İşte, Şiva’nın ilk yogi, Parwati’nin de ilk öğrenci olduğuna inanılmasının sebebi de buna dayanmaktadır; hem bulunan en eski sikkelerde hep Şiva, Parwati görselleri vardır, hem de en eski yogik metinler ”Ve Parwati sordu”, ”Ve Şiva cevapladı” diye yazılmaktadır.) Bugün, Indus Vadisinin bulunduğu bölgeler Pakistan sınırları içerisindedir. Daha sonra, Aryan uygarlığı Hindistan’ı işgal ederek, bu vedik öncesi uygarlığı yok etmiştir.

Ancak, Yoga bilgisi öğretmenden öğrenciye sözel olarak aktarılmak yoluyla yaşamaya devam etmiştir.

Yoga’nın ilk yazılı bilgisi, Tantra’larda ve Veda’larda yer almaktadır. Daha sonra Upanişad’larda bu bilgiye yer verilmiş, nihayetinde de Patanjali kendi Yoga Sutra’larında tüm bu farklı kaynaktan gelen bilgileri derleyerek, yoga’yı sistemli bir hale getirmiştir. Böylece Yoga gurudan öğrenciye aktarılan bireye hitap eden bir bilgi olmaktan nispeten kurtularak, gün ışığına çıkmış ve kitlelere daha çok ulaşabilen bir felsefe haline gelmiştir.

*) Burada verdiğim bilgiler, Swami Sivananda’nın öğrencisi Swami Satyananda Saraswati’nin Asana, Pranayama, Mudra ve Bandha isimli kitabından derlenmiştir.

Sevgiler,

Anu.

Hiç yorum yok: